Štátne vyznamenanie pre končiaceho amerického veľvyslanca

Pri príležitosti ukončenia misie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Spojených štátov amerických v SR Theodora Sedgwicka mu prezident SR Andrej Kiska udelil vo štvrtok štátne vyznamenanie – Medailu prezidenta SR za významné zásluhy o rozvoj slovensko-amerických vzťahov a šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí. To bolo nahlásené prezident.sk.

Na stretnutí Kiska vyzdvihol priateľské a spojenecké vzťahy medzi oboma krajinami.

kpunews.com
"KPUNEWS"
© Ukrajinská spravodajská agentúra KPUNEWS 2018
Všetky materiály zverejnené na stránkach ukrajinskej spravodajskej agentúry «KPUNEWS» (www.kpunews.com), môžu byť zverejnené v akýchkoľvek médiách s odkazom na USA „KPUNEWS“ . Názor redakcie sa nie vždy zhoduje s názorom autorov článkov publikovaných na stránke. Tento zdroj môže obsahovať materiál nevhodný pre deti do 18 rokov.