Individuálna spotreba v SR sa rovná 74 % priemeru EÚ

16. júna 2015, 16:56Verzia na vytlačenie

Skutočná individuálna spotreba (AIC) na obyvateľa v rámci Európskej únie v roku 2014 pri vyjadrení podľa parity kúpnej sily bola od 49 % priemeru únie v Bulharsku po 140 % priemeru únie v Luxembursku. To bolo nahlásené pravda.sk.

Vyplýva to z prvého predbežného odhadu, ktorý v utorok zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat.

Na Slovensku bola v minulom roku skutočná individuálna spotreba na obyvateľa na úrovni 74 % priemeru Európskej únie. Slovensko sa tak nachádzalo v skupine krajín, v ktorých je AIC o 20 až 30 % nižšia, ako je priemer únie. V tejto skupine boli aj Malta, Česká republika, Poľsko a Slovinsko. Lepšie na tom vlani boli Grécko, Portugalsko a Litva, kde AIC bola 10 až 20 % pod priemerom únie. Taliansko, Írsko, Cyprus a Španielsko boli 10 % alebo menej pod priemerom .

Nižšiu skutočnú individuálnu spotrebu na obyvateľa ako Slovensko mali Estónsko, Lotyšsko a Maďarsko, kde bola 30 až 40 % pod priemerom EÚ. Po nich nasledovali Chorvátsko a Rumunsko, kde bola AIC 40 až 45 % pod priemerom EÚ a Bulharsko, ktoré bolo až 51 % pod priemerom únie.

Vyššia skutočná individuálna spotreba na obyvateľa ako priemer EÚ bola vlani v desiatich členských krajinách. Dánsko, Belgicko, Švédsko, Veľká Británia, Fínsko, Francúzsko a Holandsko boli 10 až 15 % nad priemerom EÚ. Nemecko a Rakúsko boli vyše 20 % nad priemerom EÚ a najvyššiu skutočnú individuálnu spotrebu na obyvateľa malo Luxembursko, a to 40 % nad priemerom únie.

Hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa podľa parity kúpnej sily sa v roku 2014 v rámci členských krajín EÚ tiež výrazne líšil. Na Slovensku sa HDP na obyvateľa rovnal 76 % priemeru EÚ. Najnižší bol v Bulharsku (45 % priemeru EÚ) a najvyšší v Luxembursku (263 % priemeru EÚ). Nad priemerom EÚ bolo vlani podľa HDP na obyvateľa jedenásť členských krajín.