Najviac Slovákov migruje do Česka

09. júla 2015, 11:14Verzia na vytlačenie

Najviac občanov Slovenska v súčasnosti migruje do Českej republiky, nasleduje Nemecko, Rakúsko, Veľká Británia či Írsko. K novým migračným destináciám patrí tiež Dánsko, Nórsko či Nový Zéland. Informuje o tom koncepcia štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2016 – 2020. Od roku 2000 do roku 2014 sa počet Slovákov, ktorí pracujú v zahraničí, zvýšil takmer trojnásobne. To bolo nahlásené pravda.sk.

Súčasný rozsah a charakter migrácie je a bude významným faktorom formovania krajanských komunít v zahraničí a bude mať dosah aj na tvorbu a výkon štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí,“ píše sa v koncepcii. Presné údaje o počtoch svojich krajanov v zahraničí nie je schopná exaktne určiť žiadna krajina, pričom ani Slovensko nie je výnimkou.

Pri poslednom sčítaní ľudu v roku 2011 žilo podľa oficiálnych údajov k 1. júnu 2014 v Česku 148-tisíc Slovákov, krajania však počet odhadovali na 350– až 400-tisíc. V Chorvátsku ich žilo podľa sčítania 4 753, v Maďarsku 29 647, v Poľsku 3 500, v Rumunsku 17 199, v Srbsku 52 750 a na Ukrajine 6 700.

Slovenské národnostné spoločenstvá majú v krajinách, v ktorých žijú, početné organizácie, spolky či záujmové združenia. Majú tiež vlastné, relatívne autonómne výchovno-vzdelávacie inštitúcie od materských škôl až po stredoškolské vzdelávanie v slovenskom jazyku. Vydávajú takisto vlastnú periodickú a neperiodickú tlač, majú miestne a regionálne múzeá, vedeckovýskumné pracoviská, galérie, folklórne súbory a festivaly či početné amatérske divadlá s bohatou tradíciou vrátane profesionálneho divadla.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí však v poslednom období vyhodnocoval i údaje o komunitách Slovákov v západnej Európe a v zámorí. Tam nemajú Slováci status národnostných menšín, no sú neoddeliteľnou a rovnocennou súčasťou štátnej politiky. Podľa oficiálnych údajov žije v Anglicku 90-tisíc Slovákov, v Írsku 24-tisíc, v Nemecku 21-tisíc, vo Francúzsku 8 500 a v Belgicku 6-tisíc občanov SR. V Argentíne žije podľa oficiálnych čísiel 24-tisíc slovenských krajanov, v Kanade 50 800, v Austrálii 15 400, na Novom Zélande 85-tisíc a v USA 560-tisíc.