Bezpečnostný expert Ondrejcsák: Rusko intervenciou stratilo srdcia Ukrajincov

Rozhovor s Róbertom Ondrejcsákom, riaditeľom Centra pre európske a severoatlantické vzťahy. Informovala o tom dnes Aktuality.sk.

Jeho cieľom je budovanie kapacít ukrajinských inštitúcií - vládnych ( ministerstva obrany a ministerstva zahraničných vecí ), prezidentskej administratívy, ako aj mimovládnych organizácií (vrátane think-tankov) v oblasti bezpečnostného sektora európskej a euroatlantickej integrácie nášho východného suseda.

V prvej fáze projektu budú robiť pre vládnu aj mimovládnu bezpečnostnú komunitu týždňové tréningy v troch ukrajinských mestách (Kyjev, Ľvov, Odesa). V druhej fáze pripravia príručku o reforme bezpečnostného sektora, ako aj študijné cesty a konzultácie pre ukrajinských predstaviteľov na Slovensku.

Ukrajinským partnerom projektu je združenie Open Ukraine (pod patronátom ukrajinského premiéra Arsenija Jaceňuka a Národný inštitút strategických štúdií (pod patronátom prezidenta Ukrajiny Petra Porošenka). Projekt sa uskutočňuje s podporou oficiálnej rozvojovej pomoci, ktorú poskytuje MZVaEZ SR.

 • V nedeľu odchádzate na Ukrajinu. Čo tam budete robiť?

Máme tam pomerne veľké projekty, táto cesta je súčasťou jedného z nich. Je podporený prostredníctvom oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid. Cieľom je zvyšovanie kapacít ukrajinských expertov v oblasti euroatlantickej integrácie a reformy bezpečnostného sektora.

Bude to prvý týždeň, počas ktorého odovzdáme naše skúsenosti – budeme hovoriť s ukrajinskými predstaviteľmi, čo sme absolvovali my na Slovensku, aké zmeny sme museli uskutočniť a čo z týchto reforiem je relevantné pre nich. Budeme sa to snažiť aplikovať na ukrajinskú realitu.

 • Je pre ukrajinský bezpečnostný aparát vhodná reforma slovenského typu? Naša armáda, resp. celkovo bezpečnostné zložky, sú v porovnaní s ukrajinskými oveľa menšie.

My tam nejdeme reformovať armádu. V tomto projekte spolupracujeme s civilnými odborníkmi na bezpečnosť – z ministerstiev zahraničných vecí a obrany, z prezidentskej administratívy, ako aj think-tankov a mimovládnych organizácií.

Cieľom je sformovanie dostatočnej masy odborníkov, ktorý by potom reformy zrealizovali. Ani u nás nerobila reformu armády armáda. Reforma bezpečnostného sektora navyše neznamená len reformu armády. Je to oveľa širší proces, začínajúci od bezpečnostných zložiek až po písanie stratégií či prípravy na integráciu.

 • Je dnešná Ukrajina so svojou organizáciou bezpečnostného systému niekde úplne inde ako štáty z euroatlantického priestoru?

Samozrejme, že Ukrajina – aj vzhľadom na to, v akej situácii sa nachádza, aké má zahraničnopolitické smerovanie – tak je úplne niekde inde, ako sme napríklad teraz my. Ale keď to porovnáme so Slovenskom 20 rokov dozadu, tak zas až tak úplne inde nie je. Naše skúsenosti sú naozaj relevantné, v tom období sme boli v podobnej situácii, aj keď nie úplne istej.

Aj my sme z minulosti zdedili obrovskú infraštruktúru, ktorá bola čiastočne nepotrebná a zastaraná. Bolo tu staré myslenie, nemali sme žiadne garancie kolektívnej bezpečnosti , dokonca sme koketovali s nejakým modelom mostu medzi východom a západom ako zahraničnopolitickou doktrínou. To čo aj Ukrajina zažila za posledné desaťročie, ten neustály vnútropolitický boj o to, kam sa má krajina vybrať – na východ, na západ, alebo ostať istým neutrálnym prvkom.

Tieto debaty my máme za sebou, absolvovali sme ich. Preto si myslím, že naše skúsenosti, ako sme to prekonali, sú pre nich zaujímavé a dôležité. Okrem toho ich zoznámia aj s reformami a krokmi, ktoré sme museli potom urobiť, keď sme sa rozhodli pre euroatlantickú integráciu. Tu naozaj nejde len o reformu armády, ale zahŕňalo to všetko od verejnej komunikácie až po strategické dokumenty a plánovanie.

 • Ukrajina je dnes vo vojnovom stave so separatistami na východe krajiny. Je pre ňu teraz dôležité, aby sa tam táto, povedzme strategická debata, rozbiehala? Nie je pre nich teraz skôr potrebné vyriešiť tento akútny problém a otázku ďalšieho smerovania riešiť až potom, ako sa situácia upokojí?

To je dobrá otázka. Mám len jednu poznámku, že oni nie sú vo vojne len so separatistami, ale v podstate aj s Ruskom. To je dôležité povedať. Ale vrátim s ak otázke. Na to, aby ste hodnoverne pokročili na nejakej ceste, potrebujete byť na takú cestu pripravený. Dnes nikto nevie povedať, kedy sa konflikt na východnej Ukrajine skončí a ako. Na prvý pohľad sa všetky sily sústredia na to, aby krajina riešila tento vojnový stav na východe. Ale nemôže rezignovať na reformy.

Ak by Ukrajina rezignovala na reformy, a to teraz nehovorím len o bezpečnostnom sektore, ale o širokej plejáde reforiem, vrátane ekonomiky, tak sa veci nepohnú vpred. Bez reforiem by zostali prázdne všetky deklarácie o tom, že chcú ísť do Európskej únie a do NATO. Reformy musia jednoducho spraviť. Nielen preto, že chcú ísť do týchto zoskupení, ale predovšetkým preto, aby transformovali vlastný štát na fungujúci celok. Lebo teraz je tam situácia veľmi komplikovaná.

 • Môžeme konflikt na Ukrajine skutočne otvorene nazývať ako vojnu s Ruskom? Prečo?

Ja si myslím, že to je vojna s Ruskom, Rusko je v tom konflikte priamo zaangažované politicky, vojensky, spravodajsky. Poskytuje vojenskú podporu separatistom. Dochádza k pravidelným dodávkam zbraňových systémov z Ruska separatistom. Okrem toho poskytuje špecifické vojenské spôsobilosti separatistom, ktoré jednoducho nemajú a nemôžu mať. Poskytuje aj velenie a riadenie, čiže riadiace štruktúry, know-how a priamo aj vojakov.

Regulárna armáda Ruskej federácie bojuje na ukrajinskom území na strane separatistov a v podstate aj veliacim prvkom sú dôstojníci ruskej armády.

 • Pred pár dňami bola podpísaná v Minsku už druhá mierová dohoda, i keď po nej prichádzali informácie o porušovaní prímeria. Je podľa vás reálne, že sa táto dohoda uplatní? Nastane tam pokoj? Čo sa na východe Ukrajiny bude podľa vás teraz diať?

Som skeptický realista. Problém je v tom, že samotná dohoda z Minska nerieši strategicky situáciu na Ukrajine. Je to dohoda o prímerí, ktorá nerieši základný problém – čo bude s východom Ukrajiny. Ak by sa všetky závery tohto dokumentu naplnili, tak naozaj hrozí zakonzervovanie situácie a vznik zamrznutého konfliktu. Taký, ako teraz vidím v Podnestersku alebo Južnom Osetsku, či Abcházsku...

Toto je jedna z najväčších výziev. Ďalším problémom je, že sa vôbec neriešil Krym. Bez toho, aby sa pohli ľady v tejto otázke, tak sa situácia neupokojí. Samozrejme treba byť realistom, že ak by Ukrajinci otvorili otázku Krymu, tak by asi žiadna dohoda z Minska nebola. To ale neznamená, že tento problém neexistuje. Na toto tiež treba skôr či neskôr dať nejakú odpoveď.

 • Aký model ďalšieho fungovania východnej Ukrajiny by sa teda mal zvoliť, aby sa tam prestalo bojovať?

Malo by sa tam naplniť viacero bodov. V prvom rade by mali Ukrajinu opustiť zahraniční vojaci, ako sa to píše aj v dohode, teda ruskí vojaci. Treba nastoliť efektívnu kontrolu ukrajinských hraníc. Bez toho bude ruská podpora separatistov nekontrolovateľná a tzv. humanitárne konvoje budú naďalej prúdiť na východnú Ukrajinu a zásobovať separatistov.

Aj zo strany ukrajinskej vlády treba ponúknuť nejaké riešenie tým regiónom. Mohla by to byť nejaká širšia forma samosprávy, ktorá by garantovala nejaké právomoci na regionálnej úrovni. Mimochodom, tento problém sa netýka len východnej Ukrajiny. Celkovo krajina potrebuje reformu v tejto oblasti tak, ako sme my uskutočnili reformu verejnej správy, keď sa delegovali právomoci na regióny. Aj na Ukrajine by mala byť ďalším krokom nejaká špecifická forma samosprávy.

Na druhej strane je dôležité, aby sa neakceptovali tie ruské požiadavky na federalizáciu Ukrajiny. Lebo federalizácia - s jasne vytýčenými hranicami – je vlastne predsieňou k odtrhnutiu území, ako sme to už videli v Gruzínsku. Niektoré gruzínske regióny boli na základe takýchto záležitostí odtrhnuté, takže chápem ukrajinskú nevôľu ísť do takého riešenia. Ale forma širšej samosprávy by mohla byť reálna.

 • Ste presvedčený o nutnosti zachovania celistvosti súčasnej Ukrajiny. Čo si myslíte o možnosti autonómie separatistických oblastí, či dokonca ich prípadnom pripojení k Ruskej federácii?

Ak by sme akceptovali také riešenie, tak by sme vlastne pripustili, že silou a na etnickej báze sa dajú meniť hranice v Európe. Tým by sme vlastne akceptovali politiku, ktorú tu Rusko vedie viac ako rok. Ruské kroky už podkopali základné piliere európskej bezpečnostnej architektúry. Aspoň rétoricky sme sa proti tomu postavili – niekedy menej, niekedy viac. Ak by sme to však akceptovali, tak by sa zrútil celý reálne existujúci systém.

 • Ako dlho sa podľa vášho odhadu bude hľadať riešenie pre Ukrajinu? Dokedy sa tam bude bojovať?

To neviem odhadnúť. (neviem, či túto otázku tam vôbec nechať, ja by som to najradšej odstránil)

 • Budete ukrajinským predstaviteľom počas svojho pôsobenia radiť, aby pripravovali štát pripravovali na vstup do NATO? Ukrajina pred konfliktom k partnerstvu s NATO smerovala, ale pre Rusko je to veľmi citlivá téma.

Ja im nebudem radiť nič v oblasti zahraničnopolitického smerovania (túto vetu prosím vymazať). Nemyslím si, že ktokoľvek môže Ukrajine radiť, aké smerovanie si má vybrať. Takisto, ako my nemôžeme akceptovať snahu Ruska nadiktovať Ukrajine, aké zahraničnopolitické smerovanie má aplikovať - teda, aby nešla do NATO a zostala neutrálna. Ani my im nemôžeme zasahovať do toho.

My len môžeme akceptovať ich rozhodnutie, ktoré musí byť založené na nejakom spoločenskom koncenze. V tejto otázke je veľmi dôležitá verejná podpora, elita nemôže byť odtrhnutá od verejnej mienky. Nemôžete ísť do NATO, Európskej únie alebo kamkoľvek, keď máte verejnú podporu takého kroku napríklad na úrovni 15 percent. Taká bola ešte pred rokom a pol na Ukrajine podpora vstupu do NATO. Teraz – v úvodzovkách – vďaka Rusku a ruskej intervencii vzrástla táto podpora na 55 percent. Rusko vďaka svojej intervencii stratilo srdcia a dušu Ukrajincov. ..

Ale naozaj, nikto zo zahraničia nemôže povedať Ukrajincom, kam sa majú vybrať. Ako krajina, ale aj ako súčasť strednej Európy by sme však mali spraviť to, že ak sa rozhodnú pre euroatlantickú integráciu, tak by sme im mali pomôcť odovzdávaním skúseností z našich reforiem, ako aj politickou podporou na úrovni EU a NATO. Ale určite by sme im nemali diktovať čokoľvek.

 • Bol by vstup Ukrajiny do NATO obojstranne prínosný – teda aj pre Severoatlantickú alianciu, aj pre nášho východného suseda?

Ak vstúpite do NATO, tak máte na úplne inej úrovni garantovanú svoju bezpečnosť. Otvorene si povedzme, že doterajšia koncepcia bezpečnostnej politiky Ukrajiny zlyhala. Máme teda na mysli ich neutralitu. Ukrajina bola ešte rok dozadu neutrálna a mala zahraničnopolitickú koncepciu založenú na strategických partnerstvách so šiestimi štátmi (Nemecko, Poľsko, Turecko, Rusko, Čína, USA). Bolo to také vybalansované, v podstate neutralita – a tá im zlyhala. Lebo neutrálny nemôžete byť, keď nemáte garanciu neutrality. Okrem toho nemôžete byť neutrálny, ak váš silnejší sused na vás zaútočí a vy nemáte prostriedky, aby ste sa proti tomu bránili. To sa v prípade Ukrajiny stalo.

Neutrálny môžete byť vtedy, ak máte hodnoverné a aj medzinárodne akceptované garancie veľmocí s reálnym vplyvom vo vašom strategickom regióne, ktoré sú zainteresované vo vašom regióne, teda oni garantujú vašu bezpečnosť. Alebo ste dostatočne silný na to, že sa dokážete ubrániť. Ukrajina nemohla ani prvú, ani druhú možnosť naplniť a stala sa obeťou ruskej agresie.

Toto ich donútilo hľadať nejaké alternatívne riešenie a našli to v potenciálnom členstve v NATO. To isté sa stalo s Gruzínskom. Nikto nechce ísť do NATO kvôli transcedentálnym veciam. Štáty chcú ísť do NATO, aby získali garancie bezpečnosti.

 • Slovensko je bezprostredný sused Ukrajiny. Zapája sa dostatočne do diskusie o tamojšej aktuálnej situácii, resp. aj dlhodobej diskusie o jej smerovaní?

Slovensko vysiela veľmi rozporuplné signály . Vnímajú to tak nielen odborníci na Slovensku, ale aj naši spojenci, pričom nemyslím len zahraničných diplomatov. Na jednej strane máme oficiálne stanoviská ministerstva zahraničných vecí, ktoré hovoria o podpore integračných ambícií Ukrajiny. Okrem toho máme oficiálne dokumenty, vrátane bezpečnostnej stratégie. Síce je veľmi zastaraná, lebo pochádza z roku 2005, ale v prípade Ukrajiny hovorí o podpore jej euroatlantickej integrácie.

Na druhej strane tu máme oficiálnych predstaviteľov vlády, alebo vládnej strany. Ak premiér vyhlási, že členstvo Ukrajiny v NATO je bezpečnostným rizikom pre Slovensko, tak to je popretím všetkého, čo tu bolo budované v oblasti zahraničnopolitického konsenzu za posledných dvadsať rokov.

Ak sa napríklad pozrieme na minulotýždňovú debatu o smerovaní slovenskej zahraničnej politiky na rok 2015, ktorá bola v parlamente, tak vidíme, že ten materiál paradoxne neobhajovali vládni poslanci. Ale ciele, ktoré sú v tom dokumente, obhajovali opoziční poslanci. Vystúpenia vládnych poslancov boli v rozpore s tým, čo je tam napísané. A toto naši partneri samozrejme vnímajú. My potom môžeme hovoriť , že to, čo prezentuje MZV je naše oficiálne stanovisko. Premiér má takú politickú váhu, ktorá to prebije ...

 • Môže Slovensko v budúcnosti zohrať významnú otázku pri smerovaní Ukrajiny? Alebo zostaneme len v pozícii malého štátu, ktorý je na mape vedľa tohto veľkého suseda?

Mali by sme zohrávať dôležitejšiu úlohu. Vrátim sa k slovám premiéra, ktorý povedal, že sme príliš malí na to, aby sme sa angažovali. Ja neuznávam takýto fatalizmus. Práve Ukrajina je príkladom, kedy práve Slovensko môže mať veľmi významnú úlohu. Samozrejme, nie sme globálnym hráčom, nemôžeme zohrať podstatnú úlohu niekde v Afrike alebo latinskej Amerike.

Ale keď ide o náš bezprostredný región, tak máme know-how. Máme čo ponúknuť a nie je to len ten reverzný tok plynu, ktorý tu pomerne často marketujeme ako náš veľký príspevok. To je na jednej strane pravda, ale treba sa na druhej strane pozrieť aj na to, koľko sme na tom zarobili... To je tiež zaujímavá otázka, ktorá akoby v politickej komunikácii chýbala. Čiže toto bol aj naš ekonomický záujem.

Mali by sme sa angažovať, lebo Ukrajina je náš najväčší a najdôležitejší sused z pohľadu bezpečnostnej politiky. A nie je pre nás jedno, v akom stave sa bude Ukrajina nachádzať. Či bude pod strategickým vplyvom Ruska, resp. štátom, ktorý zlyháva (ak by sa tam neuskutočnili reformy), alebo tam bude nestabilita.

Našim záujmom má byť stabilná fungujúca Ukrajina, ktorá je schopná ekonomického a spoločenského rozvoja. A samozrejme Ukrajina, ktorá je v tých istých štruktúrach, ako my. My nemôžeme byť bezpeční bez toho, aby naši susedia boli v tých istých štruktúrach, ako sme my.

kpunews.com
"KPUNEWS"
© Ukrajinská spravodajská agentúra KPUNEWS 2021
Všetky materiály zverejnené na stránkach ukrajinskej spravodajskej agentúry «KPUNEWS» (www.kpunews.com), môžu byť zverejnené v akýchkoľvek médiách s odkazom na USA „KPUNEWS“ . Názor redakcie sa nie vždy zhoduje s názorom autorov článkov publikovaných na stránke. Tento zdroj môže obsahovať materiál nevhodný pre deti do 18 rokov.